Algemene voorwaarden voor hosting

Versie: Februari 2015.

Door het gebruik van de webdiensten van Nul-A Computers stemt u automatisch in met deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

 

0. Definities

Domein en domeinnaam:

Een domein is een gebied op internet met een adres (url), meestal in de vorm www.domeinnaam.code zoals www.nulacomputers.com of www.uwdomein.nl

Subdomein:

Een subdomein is een gebied op internet dat deel is van een domein met een adres in de vorm www.domeinnaam.code/subdomein zoals www.nulacomputers.com/uwnaam

CMS (Content Management System):

Een programma waarmee de inhoud van websites op eenvoudige wijze beheerd kan worden en waarmee eindgebruikers zonder veel computerkennis websites kunnen maken en bijhouden.

Gebruiker:

Iemand die legaal gebruik maakt van het CMS (Content Management System) van Nul-A Computers. Een gebruiker is een persoon of een rechtspersoon met een account.

Account:

Een relatie tussen Nul-A computers en een gebruiker van de diensten van NUL-A Computers, waarbij de gebruiker kan inloggen op het CMS (Content Management System) van Nul-A Computers.

Sponsored account:

Een account waarbij de gebruiker alleen een jaarlijkse bijdrage hoeft te betalen. Gebruiker stemt in met het plaatsen van reclame door Nul-A computers. Een sponsored account is alleen mogelijk voor subdomeinen.

Primair email adres:

Een geldig email-adres dat geen onderdeel is van uw account. Bijvoorbeeld een hotmail-emailadres. Nul-A Computers communiceert via dit emailadres met de gebruiker.

Publieke inhoud:

Inhoud die door iedereen bekeken kan worden en die vindbaar is met zoekmachines.

Private inhoud:

Inhoud die uitsluitend door ingelogde leden bekeken kan worden. Met het CMS van Nul-A computer kan de gebruiker zelf aangeven of pagina's voor iedereen zichtbaar moeten zijn (publieke inhoud) of alleen toegankelijk moet zijn voor leden (private inhoud). Private inhoud is niet toegankelijk voor zoekmachines.

 

1. Aanmaken van een account:

We maken voor u een account aan nadat we van u een opdracht daartoe hebben ontvangen met eventueel de bijbehorende betaling.

Voor het aanmaken van een account dient u een Primair email adres te verstrekken (dat geen onderdeel is van uw account). Indien we contact met u moeten opnemen, is dit het geldige adres. Het is uw verantwoordelijkheid dat dit email-adres altijd correct en up-to-date is. Nul-A Computers is niet verantwoordelijk voor gevolgen van het niet correct en up-to-date houden van uw Primair email adres.

Indien u uw wachtwoord kwijt raakt of om andere reden niet kunt inloggen, heeft u dit Primair email adres nodig om nieuwe inloggegevens te verkrijgen.

Aanvragen van een domein:

U kunt zelf een eigen domein laten registreren bij onafhankelijke aanbieders. Registreerders kunt u vinden door in een zoekmachine in te typen: 'domain registrars reviews' of: 'domeinregistratie'. U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd verlengen van uw domeinregistratie.

Bij de domein-registreerder moet u zelf het DNS-nummer aanpassen en laten verwijzen naar de DNS-server die gebruikt wordt door Nul-A Computers.

Indien dit te ingewikkeld of te technisch voor u is, dan kan Nul-A Computers het domein voor u laten registreren en beheren. Nul-A Computers is niet aansprakelijk voor gevolgen indien er daarbij iets fout gaat.

Betaling:

Voor betaalde diensten dient u vooruit te betalen, bijvoorbeeld door overboeking via uw bank of door betaling via PayPal. Indien u per Paypal betaalt, stemt u er mee in, dat er geen terugboeking plaatsvindt, tenzij we dat eerst schriftelijk overeenkomen.

Overzetten:

U bent zelf verantwoordelijk voor het overzetten van een bestaande website naar het CMS van Nul-A Computers. Indien u dit niet kunt, kan Nul-A Computers dit voor u doen tegen betaling op basis van tijd. Nul-A Computers is niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten die ontstaan tijdens het overzetten. Er geldt inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Nul-A Computers zal zijn uiterste best doen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

2. Inhoud

Diensten van Nul-A Computers mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. Wat legaal is is niet altijd duidelijk. De server staat op dit moment in de USA. Voor de inhoud zoals deze op de server staat gelden de wetten van de USA en van de staten Texas of Florida. Voor de inhoud zoals deze wordt weergegeven gelden vermoedelijk ook de wetten van het land waarin deze wordt weergegeven, c.q. de wetten van het land voor wie de inhoud bestemd is, c.q. de wetten van het land over wie de inhoud gaat.

Ter verduidelijking:

Biedt u diensten of goederen aan in Nederland, dan geldt vermoedelijk de nederlandse wet. Is de taal in het nederlands, dan is de situatie onduidelijk. U kunt zich dan ook richten op Vlamingen of op nederlandstaligen in de wereld. Gaat de inhoud over een persoon of een bedrijf, dan is vermoedelijk de wet geldig van het land waarin die persoon of dat bedrijf gevestigd is.

Respect voor privacy:

Respecteer de privacy van mensen. Publicatie van adressen en telefoonnummers van mensen of eenmanszaken is in het algemeen niet toegestaan, tenzij deze daar zelf uitdrukkelijk voor gekozen hebben. Bijvoorbeeld als iemand aangesloten is bij een beroepsregister. Bij klachten dient u de adresgegevens onmiddelijk te verwijderen. Krijgt Nul-A computers regelmatig klachten over uw website(s), dan kan dit leiden tot sluiting van uw account.

Wees terughoudend met het gebruik van namen en andere persoonsgebonden gegevens. Schrijft u over Jan, dan is er niets aan de hand. Voegt u achternaam en zelfs de woonplaats toe, dan schendt u in veel gevallen de privacy. Privacy-schendingen kunnen leiden tot sluiting van uw account.

Vrijwaring:

Door gebruik van de diensten van Nul-A Computers stemt u automatisch in met vrijwaring van Nul-A Computers voor alle claims en schuld als gevolg van het gebruik van de diensten van Nul-A Computers. De gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van diens website(s).

Legaal en verantwoordelijk gebruik:

Gebruik van de diensten van Nul-A Computers is uitsluitend toegestaan voor legaal en verantwoordelijk gebruik.

Gebruik van de diensten van Nul-A Computers is niet toegestaan

 • voor het maken van inbreuk op auteursrechten in welke vorm dan ook;
 • voor het verspreiden van kinderporno of porno met dieren;
 • voor het aanzetten tot haat en/of discriminatie;
 • voor het verspreiden van laster;
 • voor cyber-bullying;
 • voor het maken van inbreuk op de privacy;
 • voor het verpreiden van spam en ongewenste reclame;
 • voor het verspreiden van malware, virussen, en dergelijke;
 • voor pyramide-spelen of enige andere dubieuze vormen van zakendoen c.q. oplichting;
 • voor loterijen of goksites;
 • voor rapid file share of aanverwanten;
 • voor backup van data;
 • voor commerciele streaming van audio of video en aanverwanten;
 • en voor alle andere vormen van gebruik waarvan men eingenlijk al weet dat men dit niet zou moeten doen.

Bij overtreding van deze voorwaarden kan Nul-A Computers de diensten onmiddelijk tijdelijk of permanent opschorten.

Nul-A Computers heeft het recht om het gebruik van diensten te controleren en alle informatie te bekijken voor controle doeleinden. Bij inbreuk op de gebruiksvoorwaarden kan Nul-A Computers kopieën maken van inhoud voor juridische doeleinden.

Nul-A Computers behoudt zich het recht voor diensten te weigeren zonder opgaaf van redenen. Inhoud die volgens Nul-A Computers illegaal of obsceen is kan onmiddelijk en zonder waarschuwing vooraf verwijderd worden.

Sites die gebruik maken van het CMS van Nul-A Computers vallen onder het recht van de USA. Volgens Section 230(c) of the Communications Decency Act, verwijderen we gewoonlijk geen inhoud van sites omdat iemand deze inhoud lasterlijk vindt, tenzij dit zo bepaald is door de rechter wiens jurisdictie erkend wordt door Nul-A Computers. In het algemeen ligt de jurisdictie bij de rechterlijke macht van de USA. Wanneer een rechterlijke macht buiten de USA inhoud onacceptabel vindt, bepaalt Nul-A Computers of de uitspraak van deze rechterlijke macht gevolgd wordt. 'Rechterlijke' uitspraken van een rechtbank van een land dat geen fatsoenlijke rechtsstaat heeft worden doorgaans genegeerd.

Section 230(c) of the Communications Decency Act bepaalt, dat diensten zoals Nul-A Computers deze aanbiedt gezien worden als het doorgeven van informatie en niet als het publiceren van informatie. Daarom is Nul-A Computers niet aansprakelijk voor de inhoud maar is de eigenaar van de account aansprakelijk.

Bij sponsored accounts kan Nul-A Computers sterkere beperkingen opleggen aan wat wel of niet toelaatbaar is en treedt Nul-A Computers op als rechter. Aangezien we niet teveel tijd hieraan willen besteden kunnen we willekeurige beslissingen nemen bij sponsored accounts.

Geschiktheid voor gevoelige informatie:

Het CMS van Nul-A Computers is gebouwd voor veiligheid van gewone data, niet voor zeer gevoelige data.

De veiligheid van dit CMS is extreem hoog. Maar het CMS draait op een webserver, waarvan absolute veiligheid niet kan worden gegarandeerd. De veiligheid van servers hangt af van het besturingssysteem. De meeste gebruikers willen veel mogelijkheden en de nieuwste snufjes, ook als deze niet goed getest zijn. Daardoor ontstaan veiligheidsrisico's. Gewone gebruikers merken daar niets van en hebben er geen last van.

Gewone websites hebben geen extreem hoge beveiliging nodig. Als u met dit CMS werkt, komt uw website op een server van een bedrijf met miljoenen websites en met beveiligingsexperts, die 24/7 beschikbaar zijn.

 • We hebben websites bij deze provider sinds 2008.

 • We hebben NOOIT last gehad van een beveiligingslek of van niet beschikbaar zijn van websites.

 

Veiligheidsmaatregelen van het CMS van Nul-A Computers:

 • Email-adressen, namen, adressen en dergelijke worden automatisch versleuteld.

 • Toegang tot de webserver is sterk beperkt, inbraak via het CMS van Nul-A Computers achten wij onmogelijk.

  • We kunnen helaas geen absolute garantie geven dat inbraak niet kan voorkomen. Dat kan niemand.

  • Toegang tot het CMS-invoer-programma (waarmee u uw website maakt) is beperkt op basis van ip-nummer. Onbekende ip-nummers hebben geen toegang tot uw website, zelfs niet als men uw gebruikersnaam en wachtwoord kent.

   • Nul-A Computers kan toegang tot uw account uitbreiden tot groepen ip-nummers of alle ip-nummers. Indien u vaak reist en onderweg uw website wilt bijwerken, dan kan dat noodzakelijk zijn.

  • Toegang tot uw website kunt u inperken tot bekende ip-nummers. Voor gewone websites raden we dit af. Wilt u een extra beveiligde website waarop alleen leden kunnen inloggen, dan is dat een goede optie.

  • Het is onmogelijk om onverwachte gegevens in te voeren via ons CMS of via webformulieren die gemaakt zijn met ons CMS. Alleen gegevens waarvan expliciet is aangegeven dat ze ingelezen mogen worden, worden geaccepteerd. Alle andere gegevens worden genegeerd.

  • Domme beveiligingsfouten (zoals sql-injectie) zijn met ons CMS onmogelijk.

  • Het is onmogelijk om met 'brute-force' wachtwoorden te achterhalen. Hiervoor gebruiken we passieve en actieve veiligheid:

   • Passieve veiligheid: Mensen die lid worden van uw website krijgen een gebruikersnaam, een schermnaam en een wachtwoord. Men logt in met gebruikersnaam en wachtwoord. Men is zichtbaar voor andere leden met een schermnaam en NIET met een gebruikersnaam. Door de gebruikersnaam geheim te houden wordt aan criminelen inbraakmogelijkheden ontnomen.

   • Actieve veiligheid: Ons CMS reageert agressief op foutieve inlogpogingen op basis van gebruikersnaam en op ip-nummer. Wanneer er een aantal inlogpogingen met een gebruikersnaam mislukken, wordt deze voor 24 uur geblokkeerd. U kunt zelf instellen hoeveel pogingen een gebruiker mag doen voor deze voor 24 uur wordt geblokkeerd. Foutieve inlogpogingen worden ook per ip-nummer geregistreerd. Wordt vanuit een ip-nummer vaak verkeerd ingelogd, dan wordt dat ip-nummer geblokkeerd.

 

3. Betalingen en beëindiging van uw account:

Alle diensten van Nul-A Computers dienen vooruit te worden betaald. Bij uitblijven van tijdige betaling kan de site en eventueel ook de account verwijderd worden.

Verlenging van de dienstverlening gaat NIET automatisch. Indien u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van Nul-A Computers stopt u gewoon met betalen.

Vergeet u op tijd te betalen, dan kan Nul-A Computers uw site blokkeren of de site voorzien van reclame. Blijft betaling gedurende langere tijd uit, dan wordt alle informatie gewist.

Verwijdering van uw account gebeurt op uw verzoek.

Verzoeken tot verwijdering kunt u doen per email vanaf uw Primair email adres of via een webformulier nadat u bent ingelogd op uw account.

Niet goed, geld terug

Indien u binnen een maand na aanmelding uw account opzegt, krijgt u uw geld terug. Daarna geven we in principe geen geld terug.

 

4. Backups en verlies van gegevens:

U gebruikt onze diensten op eigen risico. Eens per week maken we een backup, oude backups worden niet bewaard. Nul-A Computers is niet verantwoordelijk voor de gegevens die u plaatst op onze server.

Het CMS heeft de mogelijkheid al uw database-gegevens op te slaan als een bestand. Vanuit dit bestand kunt u de database-inhoud van uw site herstellen. Nul-A Computers kan niet garanderen dat deze functionaliteit altijd werkt en garandeert zeker geen foutloze werking.

Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het beheer van foto-bestanden, video-bestanden, geluids-bestanden, e-boeken en dergelijke.

 

5. Beschikbaarheid:

Nul-A Computers huurt computer capaciteit bij een grote provider met meer dan een miljoen klanten, met een technische staf die 24/7 beschikbaar is en die gemiddeld meer dan 99% van de tijd probleemloos werkt. U kunt er van uitgaan, dat uw website vrijwel altijd beschikbaar is en dat storingen in het algemeen binnen een uur verholpen zijn. Sinds 2008 hebben we nooit problemen gehad met deze provider.

 

6. Dienstverlening op maat:

Het CMS van Nul-A Computers is zeer gebruiksvriendelijk en volledig menu gestuurd. Het leren werken met het CMS en het opzetten van een nieuwe website kost behoorlijk wat moeite. Indien u deze stap wilt overslaan kan Nul-A Computers een website voor u opzetten, zover we er tijd voor hebben.

Bijna alles is standaard mogelijk met het CMS van Nul-A Computers. Soms zijn er specifieke wensen. Als sommige dingen niet kunnen met het standaard CMS dan kan Nul-A Computers aanpassingen op maat leveren, zover we er tijd voor hebben.

Dienstverlening op maat kunt u per aantal uren arbeid inkopen voor een vooraf afgesproken prijs. Voor deze arbeid geldt inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. We kunnen niet garanderen dat u het resultaat mooi zult vinden, wel dat we onze best voor u zullen doen en zoveel mogelijk zullen voldoen aan uw wensen.

 

7. Prijswijzigingen:

Nul-A Computers kan ten alle tijde de prijs van diensten wijzigen, maar nooit met terugwerkende kracht.

 

8. Vrijwaring:

De gebruiker vrijwaart Nul-A Computers van alle klachten en claims, inclusief redelijke juridische kosten, die voort zouden kunnen vloeien uit het gebruik van de diensten van Nul-A Computers:

 • inclusief schade aan personen of eigendommen als gevolg van producten, diensten of adviezen die gebruiker aanbiedt via het CMS van Nul-A Computers;
 • inclusief schade als gevolg van auteursrecht schendingen door gebruiker.

Nul-A Computers is niet aansprakelijk voor schade aan de gebruiker of diens bedrijf die zou kunnen ontstaan door dataverlies, verkeerd weergeven van data, tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website, en dergelijke.

 

9. Toepasselijk recht en geschillen:

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Nul-A Computers partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van Nul-A Computers is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Nul-A Computers het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

10. Vindplaats en wijziging voorwaarden:

Deze voorwaarden zijn gepubliseerd op internet. Bij het aanmaken van een account geeft de gebruiker aan in te stemmen met deze voorwaarden.

Van toepassing is steeds de laatst gepubliseerde versie.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

EINDE Algemene voorwaarden.
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Contrast
normaal

Business partner gezocht

 

Ik ben op zoek naar een business partner, die het CMS van nula computers wil commercialiseren.

Ben je geinteresseerd, neem dan contact op met het Contact formulier.

Contact

Algemene voorwaarden voor diensten

Algemene voorwaarden voor hosting

Algemene voorwaarden voor hosting
Algemene voorwaarden voor diensten
Contact

Een nieuwe website voor 125 euro (excl. BTW).

Informatie over een nieuwe website.

Maak zelf je website
Nul-A Hosting
Diensten op maat
Ontwikkeld door Nul-A Computers